Suïcide voorkomen door betere zorg

In 2022 overleden 1.916 mensen als gevolg van zelfdoding, 54 meer dan in 2021. 40% van de mensen die overlijden door suïcide is op dat moment in zorg bij de GGZ.
Binnen SUPRANET GGZ werken we samen aan het terugdringen van suïcides door steeds betere zorg.

Berichten uit het netwerk

Suïcide Preventie Actienetwerk

SUPRANET GGZ is een landelijk lerend netwerk voor en door hulpverleners, hulpvragers en hun naasten in de ggz. Een korte uitleg.

Leren en verbeteren

Binnen SUPRANET GGZ werken GGZ-instellingen samen om de kwaliteit van zorg voor suïcidale patiënten zichtbaar te maken, te leren wat er beter kan en de zorg waar nodig te verbeteren.

Hoe gebeurt dat? Lees meer over onze werkwijze

Deelnemende instellingen