Deelnemers

Momenteel zijn 10 instellingen aangesloten bij SUPRANET GGZ. Wat houdt deelname aan dit netwerk globaal in?

  • Twee feedbackrapportages per jaar met spiegelinformatie over de kwaliteit van de suïcidepreventie, desgewenst met toelichting namens het bestuur van SUPRANET GGZ.
  • Jaarlijkse SUPRANET GGZ deelnemersbijeenkomst voor betrokkenen uit de deelnemende instellingen (zoals hulpverleners, functionarissen suïcidepreventie, onderzoekers, data-analisten) .
  • Jaarlijkse deelnemersvergadering met bestuurders namens elke instelling.
  • Medewerkers afgevaardigd in de SUPRANET GGZ werkgroepen (Vaandeldragers, Registratie).
  • Gerichte verbetertrajecten waar instellingen aan mee kunnen doen op thema’s die deelnemers aandragen.
  • De mogelijkheid om onderzoek te (laten) doen op de SUPRANET GGZ database.
  • Toegang tot het netwerk waarbinnen voorbeelden en tools worden uitgewisseld t.b.v. goede suïcidepreventie.

Interesse in deelname aan SUPRANET GGZ? Neem voor meer informatie contact op met het bestuur via info@supranetggz.nl.